Resume
Resume

Resume

Grzegorz Filutowski – Han Szy Wan Czuanu powiedziałby o mnie tak „Choć droga niedaleka, nie dojdzie, jeśli do celu nie zmierza”.

Magdalena Filutowska – Konfucjusz dzisiaj powiedziałby o mnie tak „Dokądkolwiek idzie, idzie całym swoim sercem”.